Studentkår

Välkommen!

LärNat – Lärarnas naturvetenskapliga förening – är sektionsföreningen för ämneslärare som läser något ämne inom naturvetenskap på Uppsala universitet.

Instagram