Sektionen

Lärarnas naturvetenskapliga förening (LärNat) grundades i maj 2012 för att synliggöra lärarstudenterna under TekNat. Det fanns tidigare ingen förening för bägge naturvetare och ämneslärarstudenter. Vi i LärNat jobbar: 

  • För att naturvetande ämneslärarstudenter ska synas och höras mer
  • Med studiebevakning
  • Med att anorda sociala aktiviteter för våra medlemma
  • För att vara en länk mellan olika delar av utbildningen
  • För att vara ett forum där vi studenter kan komma i kontakt med varandra och mycket mer! 

Sedan oktober 2013 är LärNat en sektionsförening under Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN). Vi är alltså delaktiga i UTN:s högsta beslutande organ, deras fullmäktige och har diverse poster inom kåren. 

LärNat finns i första hand till för dig som är naturvetande ämneslärarstudent. Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något eller vill engagera dig!

Uppdaterad: 26 april, 2020