Bli medlem

För att bli medlem i LärNat fyll i nedanstående formulär och tryck "skicka". Vi uppmanar starkt att du även går in och blir medlem i UTN samtidigt då vi tillhör studentkåren och får mer bidrag till diverse aktiviteter per medlem, även det medlemsskapet är såklart helt kostnadsfritt. Vem som helst kan bli medlem, inte bara ämneslärarsudenter! 

Du behöver ej ändra dag utan endast år och månad.