Rektorsseminarium: Lärarutbildningen – en angelägenhet för många, 26 maj

Hej alla LärNat:are!! Rektor Eva Åkesson bjuder in till öppet seminarium, en bred diskussion om Lärarutbildningen, med särskilt fokus på ämneslärarutbildningen. Alla är välkomna och det är möjligt att ställa frågor via chatten i zoom.

Tid: 26 maj kl 15.15 till ca 16.30
Plats: https://uu-se.zoom.us/j/66325804416

Bra lärare i skolorna är något vi alla värderar högt. Vi minns vår skoltid och vet vad läraren kan betyda för våra intressen. Och vi önskar de bästa för våra barn. Även politikerna sätter lärarutbildningen högt på agendan; få utbildningar har utretts, utvärderats och gjorts om så många gånger som just den. Inom universitetet är sammantaget väldigt många involverade i ämneslärarstudenternas utbildning. Denna är därmed en angelägenhet för hela universitetet och skapas tillsammans. Hur får vi till ett bra samarbete inom universitetet och den bästa utbildningen för studenterna? Hur tar vi tillvara varandras kunskaper bäst? Vad kan studenterna bidra med? Vem ska ta ansvar för vad?

PROGRAM

Rektor Eva Åkesson hälsar välkommen och inleder. Därefter följer seminarium och gemensam diskussion.

Moderator: prorektor Anders Malmberg

Panel:
Esbjörn Larsson, professor i utbildningshistoria, dekan vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper;
Malin Löfstedt, universitetslektor i religionsvetenskap med didaktik vid Teologiska institutionen;
Kajsa Bråting, lektor och docent i matematikdidaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier;
Alina Lantto Qvarfort, ordförande sektion Lära, Uppsala Studentkår;
(fler personer kan tillkomma)

Plats: 
Zoom
Datum: 
2020-05-26 15:15